8964 5799 / MobilePay 509523 // sfc@favrskov.dk

Ind/Udmeldelse og ferie

Søften Fritidscenter

Indmeldelse i Fritidsklub og i Ungdomsklub via den digitale pladsanvisning

Fremover skal ind og udmeldelse til klubben ske digitalt på https://favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/skole via NemId.

Indmeldelsen er altid pr. 1. eller 16. i måneden. (indmeldsel kan ske fra dag til dag)

Udmeldelse skal ske med minimun 1 måneds varsel til enten den 15. eller sidste dag i måneden.

 

Betalingen sker månedsvis forud og opkræves altid fra den 1. eller 16. Der opkræves betaling i 11 månedlige rater - juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat.

 

Takster i kr. for 2022

 

Skolefritidsordning

Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

SFO 3. klasse : 1.816,00/mdr

 

Kommunale Fritidstilbud

Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

Klubtilbud 4. klasse : 1.168,00/mdr

Klubtilbud 5. klasse : 1012,00/mdr

Klubtilbud 6. klasse : 889,00/mdr

Morgenpasning, tilkøb (i SFO) 568,00/mdr

 

Ungdomsklub

Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

For 7. klasse til 18 år : 119,00/mdr.

Se mere på Kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/takster-boern-og-skole-omraadet

 

Søften Fritidsklub: (3. kl. - 6. kl.)

Åbningstider i ferier er fra kl. 8.00 til kl. 17.00.

I år 2021/2022 har fritidsklubben sommerferielukket i uge 27, 28, 29 og 30. (3. klasse tilbydes feriepasning i uge 27)

Fritidsklubben har lukket St. Bededag, Kr. Himmelfartsferien, Pinseferien og Grundlovsdag.

I efterårsferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien (uge 26 og 31) holder vi åben fra kl. 8.00 til kl. 17.00 alle hverdage.

Klubben tilbyder feriepasning til 3. klasse i alle hverdage mellem jul og nytår, 31. december, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og uge 27. Vi holder åben fra kl. 8.00 til 17.00. I uge 28, 29 og 30 tilbydes der fællespasning med SFO’erne i Hinnerup/Søften området. 

Søften Ungdomsklub: (7. kl. ->)

Ungdomsklubben følger skolernes ferieplan og vi har derfor lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien, St. bededag, Kr. Himmelfartsferien, pinseferien, grundlovsdag og sommerferien.