8964 5799 / MobilePay 509523 // sfc@favrskov.dk

Ind/Udmeldelse

Søften Fritidscenter

Indmeldelse i Fritidsklub og i Ungdomsklub via den digitale pladsanvisning

Fremover skal ind og udmeldelse til klubben ske digitalt på https://favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/skole via NemId.

Indmeldelsen er altid pr. 1. eller 16. i måneden. (indmeldsel kan ske fra dag til dag)

Udmeldelse skal ske med minimun 1 måneds varsel til enten den 15. eller sidste dag i måneden.

 

Betalingen sker månedsvis forud og opkræves altid fra den 1. eller 16. Der opkræves betaling i 11 månedlige rater - juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat.

 

Takster i kr. for 2024

Skolefritidsordning
Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
SFO 3. klasse : 2.002,00/mdr

Kommunale Fritidstilbud
Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
Klubtilbud 4. klasse : 1.287,00/mdr.
Klubtilbud 5. klasse : 1.116,00/mdr.
Klubtilbud 6. klasse : 980,00/mdr.
Morgenpasning, tilkøb (i Kærhus) 624,00/mdr.

Ungdomsklub
Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
For 7. klasse til 18 år : 130,00/mdr.
Se mere på Kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/takster/takster-boern-og-skole-omraadet