8964 5799 / MobilePay 509523 // sfc@favrskov.dk

ind og udmeldelse af klub

Fremover skal ind og udmeldelse til klubben ske digitalt på https://favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/skole via NemId.

Indmeldelsen er altid pr. 1. eller 16. i måneden. (indmeldsel kan ske fra dag til dag)

Udmeldelse skal ske med minimun 1 måneds varsel til enten den 15. eller sidste dag i måneden.

 

Betalingen sker månedsvis forud og opkræves altid fra den 1. eller 16. Der opkræves betaling i 11 månedlige rater - juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat.