Nødpasning - uge 16 - Genåbning

 

Kære børn og forældre

 

Hverdagen kommer til at være noget anderledes for både børn og medarbejderne, når klubben åbner ingen på torsdag den 16. april. Vi har tilpasset vores åbningstid så, de børn som har et pasningsbehov, kan komme når skoledagen slutter og frem til kl. 17.30.

 

Klubbens medarbejder har de sidste dage arbejdet på at omsætte Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så det bliver en del af den hverdag, børn og medarbejder kommer til at møde torsdag. Der ud over har vi forberedt og opdelt klubbens udearealer til at kunne afvikle klub udendørs. Vi har inddelt området i aktivitets-zoner med forskellige aktiviteter i hver zone. Vi tager udgangspunkt i de skole opdelte hold, som børnene kender, i det omfang det er muligt. Blandt andet ved håndvask og eftermiddagsmad.

Ved ankomst i klubben guides børnene ind af forskellige indgange klassetrinsvis. 4. og 5. klassetrin får garderobe i hallen. 3. klassetrin og 36 får garderobe ved hovedindgangen.

 

Vi vil gerne at alle børn har tøj, jakke og sko med til at tilbringe hele eftermiddagen udendørs. Der ud over må de gerne medbringe cykelhjelm, så de kan bruge stylter, løbehjul og segboards.

Det vil være dejligt, hvis I som forældre ”klæder børnene på” i både fysisk forstand men også i psykisk forstand, så de er forberedt på, hvilken hverdag vi kommer til at tilbyde. Dagen bliver selvsagt anderledes, dette for at kunne imødekomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer bedst muligt.

 

Vi vil gøre vores ypperste for at leve op til de hygiejne krav, afstandskrav mm som skal være med til at forhindre en smittespredning og vi bliver i den forbindelse nødt til at gøre opmærksom på at skulle jeres barn udvise sygdomssymptomer, ser vi os nødsaget til at ringe dem hjem, dette for at passe på fælleskabet.

 

Vores hverdag bliver anderledes men vi vil forsat skabe rammer for leg, samvær (med hensynstagen til afstandskrav), aktiviteter og der vil hver dag blive serveret et let måltid eftermiddagsmad.

 

Vi henviser til at I som forældre ikke kommer I klubben, dette for at undgå at I skal sprittes af mm - vi opfordre i stedet til at I ringer til klubben og at vi derefter sender jeres barn ud til jer.

 

Vi glæder os til at se børnene igen og vi håber at I ligesom os, vil møde denne anderledes hverdag med et lyst sind og gå på mod.

 

 

Hilsener fra Personalet i Søften Fritidscenter