Takstoversigt fra Favrskov Kommune

 

Takster i kr. for 2022

Skolefritidsordning
Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
SFO 3. klasse : 1.816,00/mdr

Kommunale Fritidstilbud
Taksterne er udregnet ud fra 11. mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
Klubtilbud 4. klasse : 1.168,00/mdr
Klubtilbud 5. klasse : 1012,00/mdr
Klubtilbud 6. klasse : 889,00/mdr
Morgenpasning, tilkøb (i SFO) 568,00/mdr

Ungdomsklub
Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)
For 7. klasse til 18 år : 119,00/mdr.
Se mere på Kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/takster-boern-og-skole-omraadet